Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

DropDead
23:17
Reposted fromambermoon ambermoon
DropDead
23:16
Zdarza się ON. Ten przeznaczony. Ten, dla którego będziesz najważniejsza. Poznać go bardzo łatwo. To on cię będzie szukał. To on nie pozwoli ci odejść bez adresu, telefonu, komórki, znajomości twoich ulubionych kwiatów, kolorów, książek, filmów.. To on cię odnajdzie, napisze, mimo że nie lubi pisać, przyjedzie - mimo deszczu… Jeśli cię nie będzie w domu rano, złapie cię wieczorem. Jeśli nie zastanie cię wieczorem, spróbuje rano. Albo w południe. Będzie pisał listy i będzie tęsknił. Nie pozwoli ci zniknąć. A jeśli już się tak zdarzy, że przewrócisz mu w głowie kompletnie, ale umkniesz mu, niepewna swoich uczuć, a on dopiero po rozstaniu zorientuje się, że warto to coś, co między wami się wydarzyło, pielęgnować - odnajdzie cię na sto procent!
— Katarzyna Grochola
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
DropDead
23:15
Spytaj siebie, co jest naprawdę ważne i miej mądrość i odwagę, by budować wokół tego swoje życie.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
DropDead
23:15
7138 9f3a
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
DropDead
23:14
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viasouxie souxie
DropDead
23:13
3254 0a7c
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaaynis aynis
DropDead
23:12
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaPicki91 Picki91
DropDead
23:09
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaafraidoflife afraidoflife

February 08 2015

DropDead
04:26
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viacakees cakees

November 17 2014

DropDead
13:41
DropDead
13:27
DropDead
12:50
Reposted fromMonasi Monasi viastrangespecters strangespecters
DropDead
00:30
Reposted frommartinif16 martinif16 viakejtowa kejtowa

November 12 2014

22:09
5472 2796
Reposted fromdeviate deviate viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
DropDead
22:04
DropDead
21:58
Reposted frommy-life my-life viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

November 06 2014

DropDead
21:56
Reposted fromMissMurder MissMurder vialabellavita labellavita
DropDead
21:49
DropDead
16:24
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalwayshappy alwayshappy

November 05 2014

19:30
Reposted fromriddl3m riddl3m vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl